Duurzame Palmolie (RSPO)

Schouten Europe B.V. maakt in haar producten gebruik van palmolie. Wij vinden het belangrijk dat deze palmolie op duurzame wijze wordt geproduceerd. Daarom zijn wij lid geworden van de RSPO.

 

Schouten gebruikt duurzame palmolie- Lid van RSPO
                  

De mondiale vraag naar palmolie stijgt. Enerzijds vanwege de toenemende welvaart in landen als China en India, anderzijds vanwege een toenemend gebruik van palmolie als grondstof voor biobrandstoffen. Dit leidt tot een uitbreiding van het oliepalmareaal in de productielanden. De zorg bestaat dat dit in bepaalde gevallen ten koste gaat van het tropisch regenwoud. Ook bestaan er zorgen ten aanzien van arbeidsverhoudingen op plantages en het gebruik van pesticiden. De Nederlandse olieverwerkende industrie zet zich in voor het duurzamer maken van de mondiale palmolieproductie.Gezien het grote economische en voedingskundige belang van deze handel zoekt zij daarvoor samenwerking met lokale en internationale partijen in een Ronde Tafel over duurzame palmolie. Door internationaal afspraken te maken kiest de vetten- en oliënsector bewust voor het streven naar een productie die uiteindelijk in haar geheel duurzaam is.

Schouten gebruikt duurzame palmolie- Lid van RSPO

Roundtable on Sustainable Palm Oil

Het internationale platform van waaruit maatschappelijke organisaties, industrie en retail de wereldwijde palmolieproductie duurzaam maken, heet de ‘Roundtable on Sustainable Palm Oil’ (RSPO). Binnen dit platform zijn criteria tot stand gekomen die een goede zorg waarborgen voor mens, dier en milieu. Naast het sociale en ecologische aspect wordt ook rekening gehouden met economische aspecten.

Het Wereld Natuur Fonds, Oxfam Novib en diverse lokale maatschappelijke organisaties maken deel uit van de Ronde Tafel. Hierbij praten zij mee over het verbeteren van de productieomstandigheden, over de certificatie hiervan en over het waarborgen van de verschillende handelsstromen door de keten heen.